iPad

På Ikast-Brande Ungdomscenter finder vi det væsentligt, at alle elever i dagligdagen har adgang til et digitalt medie både i og udenfor undervisningen.

Vi har derfor besluttet at indkøbe iPad Air til alle eleverne og lærerne. Det giver os en række nye muligheder, der understøtter vores tanker om at skabe inkluderende læringsmiljøer.

Vi har i flere år gjort os en række erfaringer i forhold til brug af digitale medier. Vi har kørt et forsøg med 28 elever som hver især har fået stillet en pc til rådighed. Det at vi kan lave en 1:1 løsning giver os helt nye muligheder i forhold til inddragelse af digitale medier i undervisningen.

Skolestyrelsen har i 2010/2011 haft fokus på forskellige udviklingsprojekter, vi har været en del af det udviklingsprojekt der hedder IT i undervisningen. Erfaringerne fra dette forsøgsprojekt, har bekræftet os i, at vi med dette nye projekt er på vej i den rigtige retning. Siden har vi arbejdet som iPad-skole.

Læring på den nye måde

For os på Ikast-Brande Ungdomscenter var der fire væsentlige grunde til at investere i iPads til alle elever og lærere:

Vi har et ønske om, at gøre de unge mennesker studieparate og livsduelige. Det vil vi gøre ved at gøre dem digital bevidste og give dem en række gode digitale kompetencer og vaner i forhold til brug af IT og digitale medier.

Vi ønsker at skabe læringsmiljøer og læringsfællesskaber, der målretter sig de unge mennesker, der ønsker at tage 10. klasse på Ikast-Brande Ungdomscenter. Vore læringsmiljøer tager afsæt i inklusionstanken, hvor der skal være forskellige deltagelsesmuligheder, forskellige muligheder for tilstedeværelse, samtidig med at der finder læring og dannelse sted.

Vi ønsker at skabe en ny forståelse af de læringsarenaer, som den danske folkeskole generelt står for. Med dette projekt, får vi mulighed for at benytte mange repræsentationsformer og flytte klasserummet ind mellem hænderne på eleverne. Hermed bliver eleverne i langt højere grad involveret i deres egne læringsprocesser.

Med iPads tror vi på, at vi kan motivere de unge mennesker i langt højere grad end tidligere. Med et digitalt medie til alle har vi også i langt højere grad mulighed for at differentiere undervisningen til hver enkelt elev. Teknologien vil både støtte elever med særlige udfordringer og udfordre de fagligt stærke elever.

Et fantastisk miljø & fællesskab

Rummelighed, trivsel & venskab