Ungebestyrelsen

I Ikast-Brande kommune er der én bestyrelse som varetager det samlede bestyrelsesarbejde for hele ungeområdet, herunder 10. klasse og Ungdomsskolen.

Ungebestyrelsen består af

  • 1 forældrerepræsentant fra de siddende skolebestyrelser.
  • 2 elevrepræsentanter (1 fra 10. klasse og 1 fra ungdomsskolen).
  • 2 medarbejderrepræsentanter (1 fra 10. klasse og 1 fra ungdomsskolen).
  • 1 repræsentant fra kommunens Ungdomsråd.
  • 1 repræsentant i byrådet fra børne- undervisningsudvalget.
  • 1 repræsentant udpeget af byrådet efter indstilling fra Ungebestyrelsen, med særlig interesse for ungeområdet.
  • 1 leder fra FGU/Ikast-Brande (Promidt) uden stemmeret.

På bestyrelsesmøderne vil ledelsen være repræsenteret med ungelederen, viceungelederen og afdelingslederen for 10. klasse. Alle tre er tilforordnede.

Valg til ungebestyrelsen foretages hver fjerde år og følger valg til de øvrige skolebestyrelser.

Thomas Østergaard

Formand – udpeget af byrådet

Tlf: 26 25 53 99
Send email

Helle Jensen

Næstformand - forældrerepræsentant fra de siddende skolebestyrelser

Tlf: 30 71 16 50
Send email

Andreas Würtz

Udpeget af byrådet

Tlf: 31 31 67 07
Send en mail

Stivie Christensen

Medarbejderrepræsentant for ungdomsskolen

Tlf: 31 51 00 39
Send en mail

Johnny Svenne Olsen

Leder af Promidt uden stemmeret

Tlf: 30 50 09 52
Send email

Liv Kristensen

Medarbejderrepræsentant for 10. klasse

Tlf: 26 16 25 31
Send email

Inesa Hamzic

Ikast-Brande Ungdomsråd

Tlf: 22 76 21 26
Send email

Philip Madsen

Elevrepræsentant 10. klasse

Jonatan Friedrich

Elevrepræsentant 10. klasse

Jessica Holm

Elevrepræsentant Ungdomsskolen

Jesper Bennetsen

Ungeleder - Tilforordnet

Tlf: 29 45 34 73
Send email

Jørgen Donslund

Viceungeleder - Tilforordnet

Tlf: 61 67 68 20
Send email

Rebecca M. Pedersen

Afdelingsleder 10. klasse - Tilforordnet

Tlf: 51 94 21 20
Send email