PLUS10

Fleksibel uddannelsesretning med fokus af afklaring

Vores PLUS10 klasser, er for de elever, der har brug for at blive mere afklaret i forhold til uddannelsesvalg, hvad enten det er erhvervsuddannelse eller gymnasialuddannelse. Der kan også være tale om et behov for et skoleår, hvor der vil være plads til at udvikle sig på både det sociale, personlige og faglige plan.

I PLUS10 klasserne vil der være mulighed for at lave undervisningsmiljøer, der tilgodeser de unges behov. Vores kombinationspraktik vil være en del af dette tilbud, og ligeledes vil der også være mulighed for valgfag. Dansk, engelsk og matematik er de eneste fag, der er obligatoriske for PLUS10 eleverne, og der vil også være mulighed for at få afslutte FP9 såvel som FP10 i disse fag.

Vi kan tilbyde klasser der arbejder med elevernes personlige, sociale og faglige udvikling, men samtidig har vi også trivsel og fællesskabet sammen med resten af IUC- 10. klasse i fokus.