GYM10

Gymnasierettet uddannelsesretning

Vores GYM10 klasse, er for elever, der påtænker sig at gå den gymnasiale vej, HTX, STX, HHX eller HF, efter 10. klasse. Det er ikke nødvendigt at være helt afklaret omkring hvilken af disse, men det er vigtigt, at eleverne er motiveret for et fagligt løft, der kan forberede dem til den videre uddannelse.

På GYM10 er matematik, engelsk og dansk obligatoriske fag ligesom for resten af skolen, men derudover skal eleverne vælge mellem valgfagene tysk eller spansk, og være indstillet på også at vælge samfundsfag og/eller fysik. Spansk og samfundsfag afsluttes med en intern prøve, hvorimod fysik og tysk begge er FP10 fag, der afsluttes med en 10.klasses eksamen. Tysk, spansk, fysik og samfundsfag vil være om onsdagen og torsdagen, og kan derfor kombineres med et andet valgfag.

Det forventes, at eleverne har afsluttet 9. klasse afgangsprøven i alle fag, da alt undervisningen i GYM10 foregår udelukkende på FP10 niveau. Vi kan tilbyde en klasse med høj faglighed, men samtidig har vi også trivsel og fællesskabet sammen med resten af IUC – 10. klasse i fokus.