Entreprenørskab

På IUC er vi en del af Entreprenørskabsskolen

Entreprenørskabsskolen handler om at udvikle en kultur i undervisningen, erhvervslivet, foreningslivet, kulturlivet og familien, der gør det muligt at opfylde visionen om, at Ikast-Brande Kommune er stedet, hvor børn og unges læring bygger på innovation, kreativitet og iværksætterlyst. Samtidig med et stærkt fokus på at de unge tager en ungdomsuddannelse. Den entreprenante didaktik er indskrevet som et element af kommunens Børne- og Ungepolitik. Ifølge Fonden for Entreprenørskab gør undervisning med fokus på entreprenørskab eleverne gladere for at gå i skole og giver dem større tro på egne evner, ligesom det også giver dem flere ambitioner og har en positiv indvirkning på både karakterer, og hvor mange penge de kommer til at tjene senere i livet.

I arbejdet med den entreprenante undervisning får eleverne mulighed for at arbejde projektorienteret med idégenerering, produktudvikling og iværksætteri. Dette sker enten internt på skolen eller i samarbejde med kommunens virksomheder.

I 2013 fik 10. D fra IUC InnovaPrisen for deres projekt, hvor de i samarbejde Ikast-Brande Bibliotek inviterede ældre til undervisning i iPad og mobiltelefoner. Se artiklen herunder

De gamle lærer af de unge

Det så man tydeligt, da Ikast-Brande Bibliotek forleden inviterede til at bygge bro mellem generations-kløften. Denne gang ved at lade eleverne fra IUC komme og undervise ældre i, hvordan man tackler alt det nymodens “pjat”, som åbenbart er kommet for at blive.

Og det kom der et særdeles positivt møde ud af.

En del ældre mødte op med nyindkøbte I-pads eller bærbare computere, og de unge lærte fra sig, alt det de havde lært.

– Det er faktisk utrolig spændende, og mange af dem er ret lærenemme. De skal lige have det forklaret, men ellers går det fint, lød det fra Katharina Pedersen som sammen med Kasper Rasmussen hjalp en ældre herre med at downloade APP’s på sin I-Pad.

https://www.youtube.com/watch?v=TaiADZRLWS0

© IUC 2024. Alle rettigheder forbeholdes.