Uddannelsesretninger

GYM10


GYM10 er for dig der gerne vil HTX, STX, HHX eller HF, men ikke nødvendigvis er 100% afklaret. Her vil man blive klædt ekstra på fagligt og vælger derfor 2 ud af 4 obligatoriske helårsfag som er: Spansk, tysk, samfundsfag eller fysik.

PLUS10


PLUS10 er for dig der stadig er uafklaret på om det er en gymnasial eller erhvervsuddannelse du ønsker at starte på. Dette er den mest fleksible retning, hvor der er mulighed for at afprøve nogle ting og kombinere både praktik og valgfag. Her er mulighed for at komme i praktik enten et halvt eller helt år af gangen. Desuden er der frit valg mellem alle vores valgfag.

EUD10


EUD10 er et erhvervsrettet samarbejde der foregår på erhvervsskolerne, i praktik og på IUC. Her bliver du afklaret på hvad det er du gerne vil og får samtidig et løft personligt, fagligt og socialt der gør at du efter 10. klasse er uddannelsesparat og klar til at starte direkte på en erhvervsuddannelse. 

Uanset hvilken retning du vælger, så skal du have dansk, matematik og engelsk. Derudover kan du vælge tysk og fysik. Disse fem fag er alle prøveforberedende, så du kan få dine eksamener og komme videre i din uddannelse.

Læringsmiljøer

På IUC har vi tre forskellige læringsmiljøer vores undervisning er bygget op omkring:

  • Et læringsmiljø hvor der er en lærer og mange elever. Det er primær de selvstændige elever der ikke har problemer med at sidde mange sammen.
  • Et læringsmiljø hvor der i klassen er to lærer tilknyttet. Det er for de unge der har brug for hjælp til forståelse og strukturering. Denne undervisningsform er mere varieret end de andre.
  • Det sidste læringsmiljø er klasser med få elever, hvor der i alle timer er to lærer tilknyttet. Det kan her være elever, der tidligere har modtaget specialiserede tilbud og har ekstra brug for hjælp til det faglige, personlige og sociale. 

På tværs af vores læringsmiljøer er der tre uddannelsesretninger man kan vælge. Fælles for alle uddannelsesretninger er, at det foregår onsdag og torsdag.

© IUC 2022. Alle rettigheder forbeholdes.

Lavet af: JohsIT.dk