Generelt om undervisningen på IUC

Undervisningen på IUC

På IUC er ugen opdelt, så man tre dage i ugen (mandag, tirsdag og fredag) har obligatorisk undervisning i fagene dansk, engelsk og matematik, samt trivselsundervisning. Onsdag og torsdag er skemaet helt anderledes, og her kan man enten vælge praktik, EUD10 eller valgfag på skolen.

Hvis du vil se et eksempel på et ugeskema, så klik her

Læringsmiljøer

På IUC tilbydes undervisning i forskellige læringsmiljøer, der er tilpasset den unges behov. Vores målsætning er at hjælpe den enkelte elev med at opnå tillid til egne muligheder og til at kunne tage stilling og handle på baggrund heraf. Vi arbejder i den forbindelse med elevernes udvikling (socialt, personligt og fagligt), og vi har et ønske om at bidrage til deres uddannelsesparathed, uddannelsesafklaring og mulighed for at opnå de faglige krav, der er på den for den unge relevante ungdomsuddannelse.

De forskellige læringsmiljøer på IUC varierer i antal elever og antal af lærere i undervisningen, og det forventningsafstemmes forud for elevens opstart på IUC, hvilket læringsmiljø, der vil være passende for den pågældende elev.

© IUC 2024. Alle rettigheder forbeholdes.