Forældresamarbejde

På Ikast-Brande Ungdomscenter har vi en række forventninger til dig/jer som forældre eller værge. Forventningerne skal ses som en guide til hvorledes du/I bedst muligt støtter op om samarbejdet med os som skole. Vi forventer følgende:

At I som forældre støtter op om vores skoleforbedrende mål; nemlig at vi tager hånd om udfordringer og arbejde udforskende med at finde løsninger.

At vi kan have en ærlig, åben og direkte kommunikation, der bygger på respekt og gensidig tillid.

At I som forældre engagerer jer og bakker op om jeres datters/søns skolegang.

At I har tillid til at vi som professionelle gør vores bedste for at støtte og udfordre jeres søns/datters personlige, sociale og faglige udvikling.

At I vil være i løbende dialog med mentor om den enkelte elevs udvikling, herunder uddannelsesparathedsvurdering.

At I møder op til skolehjem-samtaler, forældremøder og andre forældrearrangementer i løbet af skoleåret.

At I møder op til eventuelle møder, der har til hensigt at skabe udvikling og trivsel for jeres datter/søn.

At I viser interesse for hvad der foregår i hverdagen på IUC.

At I er aktive på Aula – bruger advisering og holder jeres kontaktoplysninger ajour. Forventningen er, at alle hjem er aktive på Aula mindst en gang om ugen senest fra uge 38.

At I i forbindelse med vores udveksling stiller jer til rådighed som værter for vores udvekslingspartnere.

At I støtter op om at melde afbud til skolen, hvis jeres datter/søn er forhindret i at møde i skole pga. sygdom eller andet.

At I kontakter mentor eller skolen med orienteringer, der gør os i stand til at vise hensyn.

At I som forældre støtter op om brobygning, der er lovpligtig i 10. klasse.

At I svarer på henvendelser fra skolen.

At I ved en udmeldelse undervejs i skoleåret kontakter skolen med en officiel udmeldelse

© IUC 2024. Alle rettigheder forbeholdes.