Undervisning

Læringsmiljø

Uanset hvilket læringsmiljø du bliver en del af, så skal du have dansk, matematik og engelsk. Derudover kan du vælge tysk og fysik.

Valgfag

På IUC får du mulighed for at vælge mange forskellige valgfag. Du vælger fag tre gange i løbet af skoleåret.

Praktik

Alle elever har mulighed for praktik i løbet af skoleåret. Det kan være ugepraktik eller praktik af længere varighed.

Skema

Her kan du se hvordan et typisk skema ville se ud for dig som elev på Ikast-Brande ungdomscenter 10. klasse.

© IUC 2024. Alle rettigheder forbeholdes.