Ungebestyrelsen

I Ikast-Brande kommune er der én bestyrelse som varetager det samlede bestyrelsesarbejde for hele ungeområdet, herunder 10. klasse og Ungdomsskolen.

Ungebestyrelsen består af

  • 1 forældrerepræsentant fra de siddende skolebestyrelser.
  • 2 elevrepræsentanter (1 fra 10. klasse og 1 fra ungdomsskolen).
  • 2 medarbejderrepræsentanter (1 fra 10. klasse og 1 fra ungdomsskolen).
  • 1 repræsentant fra kommunens Ungdomsråd.
  • 1 repræsentant i byrådet fra børne- undervisningsudvalget.
  • 1 repræsentant udpeget af byrådet efter indstilling fra Ungebestyrelsen, med særlig interesse for ungeområdet.
  • 1 leder fra FGU/Ikast-Brande (Promidt) uden stemmeret.

På bestyrelsesmøderne vil ledelsen være repræsenteret med ungelederen, viceungelederen og afdelingslederen for 10. klasse. Alle tre er tilforordnede.

Valg til ungebestyrelsen foretages hver fjerde år og følger valg til de øvrige skolebestyrelser.

Thomas Østergaard

Formand – udpeget af byrådet
Tlf: 26 25 53 99
E-mail: thoos@ikast-brande.dk

Borislava Novovic Hansen

Næstformand, udpeget af Skolebestyrelserne:
E-mail: boba.novovic@gmail.com 

Kristina Kolstrup

Udpeget af Byrådet
E-mail: krk@fcm.dk 

Line Saundari Thomsen

Medarbejderrepræsentant USK
E-mail:
line946@gmail.com

Igor Filidzanovic

Medarbejderrepræsentant IUC
E-mail: ifiuc@iks.dk 

Martin Østergaard

Repræsentant Ikast-Brande Ungdomsråd (IBUR)
Tlf: 30967296
E-mail: martinguld@live.dk 

Emilia Connie Pedersen Vang

Suppleant
E-mail: emiliapedersen7@gmail.com

Elevrepræsentanter USK

Afventer valg 

Frederikke og Christine

Elevrepræsentanter IUC


 

Hans Justesen

FGU Midt Vest – Skoleleder
E-mail: haju@fgumv.dk  

Karen Behr Sølyst

Afdelingsleder IUC. 10 klasses center
Tlf.: 2262 3724
E-mail: karsly@ikast-brande.dk

Mustafa Arslan

Afdelingsleder Heltidsundervisningen
Tlf.: 28717897 
E-mail: musarsl@ikast-brande.dk

Ungdomsskole-inspektør og Viceungeleder

© IUC 2023. Alle rettigheder forbeholdes.