Ungebestyrelsen

I Ikast-Brande kommune er der én bestyrelse som varetager det samlede bestyrelsesarbejde for hele ungeområdet, herunder 10. klasse og Ungdomsskolen.

Ungebestyrelsen består af

  • 1 forældrerepræsentant fra de siddende skolebestyrelser.
  • 2 elevrepræsentanter, 1 fra 10. klasse og 1 fra Ungdomsskolen.
  • 2 medarbejderrepræsentanter, 1 fra 10. klasse og 1 fra Ungdomsskolen.
  • 1 repræsentant fra kommunens Ungdomsråd.
  • 1 repræsentant i byrådet Børne, Kultur- og Fritidsudvalget.
  • 1 repræsentant udpeget af byrådet efter indstilling fra Ungebestyrelsen, med særlig interesse for ungeområdet.
  • 1 leder fra FGU/Ikast-Brande, uden stemmeret.
  • 1 forældrerepræsentant fra 10. klasse som vælges for et skoleår ad gangen.
  • 1 forældrerepræsentant fra Ungdomsskolen, som vælges for et skoleår ad gangen.

På bestyrelsesmøderne vil ledelsen være repræsenteret med ungelederen, viceungelederen og afdelingslederen for 10. klasse. Alle tre er tilforordnede.

Valg til ungebestyrelsen foretages hver fjerde år og følger valg til de øvrige skolebestyrelser.

Thomas Østergaard

Formand – udpeget af byrådet
Tlf: 26 25 53 99
E-mail: thoos@ikast-brande.dk

Kristina Kolstrup

Næstformand, udpeget af Byrådet:
Tlf: 31 10 76 82
E-mail: krk@fcm.dk 

Uma Vestergran

Forældrerepræsentant IUC
E-mail: uv@godmail.dk

Borislava Novovic Hansen

Udpeget af Skolebestyrelserne:
E-mail:
boba.novovic@gmail.com

Igor Filidzanovic

Medarbejderrepræsentant IUC
E-mail: ifiuc@iks.dk 

Martin Østergaard

Repræsentant Ikast-Brande Ungdomsråd (IBUR)
Tlf: 30967296
E-mail: martinguld@live.dk 

Topper Tobias Bybech Vand

Elevrepræsentanter IUC

Elevrepræsentanter USK

Afventer valg 

Stine Aaen Dürr

FGU Midt Vest – Skoleleder
E-mail: stdu@fgumv.dk


 

Henrik Hamborg Thiesen

Ungdomsskoleleder – leder af Ungeområdet
Tlf: 51 15 07 10
E-mail: henthie@ikast-brande.dk  

Karen Behr Sølyst

Afdelingsleder IUC. 10 klasses center
Tlf: 2262 3724
E-mail: karsly@ikast-brande.dk

Mustafa Arslan

Afdelingsleder Heltidsundervisningen
Tlf.: 28717897 
E-mail: musarsl@ikast-brande.dk

© IUC 2024. Alle rettigheder forbeholdes.