Fyrtårne

Fællesskab

Vi er meget optaget af den enkelte elevs trivsel, idet vi ser den som en forudsætning for, at den enkelte lærer mest muligt, og for at eleven kan få gode venner og indgå i fællesskaber med andre unge.

Trivsel

Her på IUC er trivsel vægtet højt, og det ses blandt andet i vores arbejde med de 24 grundlæggende styrker i TRIV.NU, hvor eleverne lærer sig selv og hinanden bedre at kende ved forskellige øvelser.  Det er vigtigt for os, at de unge udvikler sig i trygge rammer, og det er også derfor, at vi her på IUC har en mentorordning, hvor alle elever bliver tilknyttet en mentor og dermed også bliver en del af et mindre mentorhold. Vi har flere års erfaring med PALS, hvilket også kan mærkes i vores grundtanke og tilgang til eleverne, hvor anerkendelse og positivitet spiller en stor rolle.

Uddannelsesparathed

På IUC anser vi uddannelsesparathed som en proces, der starter første skoledag. En proces vi sammen med den enkelte elev arbejder med i undervisningen, diverse projekter samt ture og rejser.

Den internationale dimension – udveksling

På IUC er vi meget optaget af den internationale dimension. Siden skolens start i 2001 har vi lavet udveksling og enkelte skolerejser. Mødet med andre unge i Europa og deres kultur er med til at udvikle eleverne både personligt, socialt og fagligt.

Entreprenørskab

På IUC er vi en del af Entreprenørskabsskolen i Ikast-Brande Kommune. Entreprenørskab handler om at finde eller skabe muligheder og udnytte dem med det formål at skabe værdi på en ny måde.

© IUC 2024. Alle rettigheder forbeholdes.