Information

Generel information

Vi er Ikast-Brande Kommunens 10. klassetilbud. Der er 13 lærere incl ledelsen. Skolen åbnede august 2001 i nyt byggeri.

Forældresamarbejde

På Ikast-Brande Ungdomscenter har vi en række forventninger til dig/Jer som forældre eller værge.

Politikker

Ikast -Brande Ungdomscenter vil være et spændende lære- og trygt værested, hvor trivsel og fordybelse vægtes højt.

Ansøgning om SU

Du kan tidligst søge SU 1 måned før den dato, du kan få SU fra. Har du for eksempel ret til SU fra den 1. september, så kan du tidligst søge fra den 1. august.

Ungebestyrrelsen

I Ikast-Brande kommune er der én bestyrelse som varetager det samlede bestyrelsesarbejde for hele ungeområdet, herunder 10. klasse og Ungdomsskolen.