Information

Generel information

Vi er Ikast-Brande Kommunens 10. klassetilbud. Der er 13 lærere incl ledelsen. Skolen åbnede august 2001 i nyt byggeri.

Forældresamarbejde

På Ikast-Brande Ungdomscenter har vi en række forventninger til dig/jer som forældre eller værge.

Politikker

Ikast -Brande Ungdomscenter vil være et spændende lære- og trygt værested, hvor trivsel og fordybelse vægtes højt.

Amsøgning om SU

Du kan tidligst søge SU 1 måned før den dato, du kan få SU fra. Har du for eksempel ret til SU fra den 1. september, så kan du tidligst søge fra den 1. august.

Lærer

På IUC er der mange forskellige lærer, med mange forskellige kompetencer.

Ungebestyrrelsen

I Ikast-Brande kommune er der én bestyrelse som varetager det samlede bestyrelsesarbejde for hele ungeområdet, herunder 10. klasse og Ungdomsskolen.

© IUC 2024. Alle rettigheder forbeholdes.