Ungebestyrelsen

I Ikast-Brande kommune er der én bestyrelse som varetager det samlede bestyrelsesarbejde for hele ungeområdet, herunder 10. klasse og Ungdomsskolen.

Ungebestyrelsen består af

 • 1 forældrerepræsentant fra de siddende skolebestyrelser
 • 2 elevrepræsentanter, 1 fra 10. klasse og 1 fra Ungdomsskolen.
 • 2 medarbejderrepræsentanter, 1 fra 10. klasse og 1 fra Ungdomsskolen.
 • 1 repræsentant fra kommunens Ungdomsråd.
 • 1 repræsentant i byrådet Børne, Kultur- og Fritidsudvalget.
 • 1 repræsentant udpeget af byrådet efter indstilling fra Ungebestyrelsen, med særlig interesse for ungeområdet.
 • 1 leder fra FGU/Ikast-Brande, uden stemmeret.
  1 forældrerepræsentant fra 10. klasse som vælges for et skoleår ad gangen.
  1 forældrerepræsentant fra Ungdomsskolen, som vælges for et skoleår ad gangen.

På bestyrelsesmøderne vil ledelsen være repræsenteret med ungelederen, viceungelederen og afdelingslederen for 10. klasse. Alle tre er tilforordnede.

Valg til ungebestyrelsen foretages hver fjerde år og følger valg til de øvrige skolebestyrelser.

Thomas Østergaard

Formand – udpeget af byrådet

Tlf: 26 25 53 99
E-mail: thoos@ikast-brande.dk

Kristina Kolstrup

Næstformand, udpeget af Skolebestyrelserne:

Tlf: 31 10 76 82
E-mail: krk@fcm.dk

Stivie Christensen

Forældrerepræsentant IUC:

Tlf: 31 51 00 39
E-mail: steviechristensen@hotmail.com

Jens Harpøth Baltzersen

Leder af FGU Ikast

Tlf: 30500952
E-mail: jeba@fgumv.dk

Karen Behr Sølyst

Medarbejderrepræsentant for 10. klasse

Tlf: 22 62 37 24
E-mail: kare0966@iks.dk

Søren Pedersen

Ungleder Ikast-Brande Kommune

Tlf: 24796550
E-mail: sorpede@ikast-brande.dk

Jessica Holm

Elevrepræsentant Ungdomsskolen


E-mail: jessica.holm04@gmail.com

Amanda Breum Berg

Elevrepræsentant for IUC

Mads Hyldal

Elevrepræsentant for IUC

Jørgen Donslund

Viceungeleder – Tilforordnet

Tlf: 61 67 68 20
E-mail: joergen.donslund@skolekom.dk

Borislava Novovic Hansen

Forældrerepræsentant


E-mail: boba.novovic@gmail.

© IUC 2024. Alle rettigheder forbeholdes.