Uddannelsesparathed

På IUC anser vi uddannelsesparathedsvurderingen som en proces, der starter 1. skoledag.

Hele vores organisering tager udgangspunkt i tænkningen bag uddannelsesparathed. Uddannelsesparathed er et nyt begreb i lovgivningen, hvor der står følgende:

En elev i 9. eller 10. klasse er uddannelsesparat, når eleven har de faglige, personlige og sociale kompetencer, der skal til for at kunne gennemføre en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse.

På IUC betragter vi uddannelsesparathedsvurderingen som en proces, der har til hensigt at støtte eleverne i at blive uddannelsesparate. Samtidig betragter vi værktøjet, som et motivationsværktøj og et fælles arbejdsredskab for elev, mentor, forældre og UU.

Vi sætter fokus på følgende fire områder

  • Personlige kompetencer
  • Sociale kompetencer
  • Faglige kompetencer
  • Motivation

UPV-værktøjet har desuden til hensigt at skabe klarhed over udviklingspotentialer i forhold til at blive uddannelsesparat.

© IUC 2024. Alle rettigheder forbeholdes.