Fællesskab på IUC

På IUC prioriterer vi fællesskabet højt

Ikast-Brande Ungdomscenter – 10. klasse er meget optaget af den enkelte elevs trivsel, idet vi ser den som en forudsætning for, at eleven kan være i en lærende rolle, og for at eleven kan indgå i sociale relationer med de andre elever på skolen. Fællesskabet arbejder vi med på mentorhold, i klasserne og hele skolens fællesskab.

IUC har i samarbejde med elevrådet besluttet, “At fællesskabet er nøglen til en god skole”. Fællesskabet kommer ikke af sig selv, idet skolen modtager helt nye elever hvert år, og skal derfor arbejde aktivt for at skabe et fællesskab. Fællesskabet skal forstås som både det “rummelige” fællesskab samt det forpligtende fællesskab, hvor hver enkelt tager ansvar for sig selv og de andre.

Arbejdet med fællesskabet sker bl.a. med følgende aktiviteter som er en del af skolens årsplan: opstartsdage hvor eleverne skal lære hinanden at kende, det fælles arbejde med  forventninger til hinanden er vigtigt, en introtur, tilbud om anderledes uger, fællessamlinger, udvekslingsrejse og forpligtende samarbejde i forhold til løsning af opgaver m.m.

Skolens værdigrundlag

  • Ikast-Brande Ungdomscenter vil være et spændende lære- og trygt værested.
  • Begreber som medbestemmelse, medansvar, livsglæde, harmoni med sig selv og sine omgivelser, rettigheder og pligter er centrale for alle i skolens hverdag.
  • 10. klasse på Ikast-Brande Ungdomscenter bygger på den enkelte elevs ressourcer, og hvor det gælder, at den enkelte elev lærer at se muligheder i stedet for begrænsninger, således at eleven udvikler sig fagligt såvel som personligt, og derved opnår større selvværd.
  • Skolens dagligdag er kendetegnet ved en vekselvirkning mellem faglige forløb, temauger og perioder hvor den enkelte elev afsøger/afprøver sine ønsker for at gøre sig parat til at vælge en ungdomsuddannelse.
  • Fællesskabsfølelsen styrkes gennem forskellige arrangementer og ansvarsområder, hvor alle skal yde for at kunne nyde, men det er også vigtigt, at hverdagen bygger på fællesskabet.
  • Alle skal acceptere og have tolerance for hinandens stærke og svage sider og tro på, at alle kan løse de stillede opgaver, når de rette udfordringer og muligheder gives.
  • Respekten for det enkelte menneske vises ved nærvær, tillid, god omgangstone og ved at stille realistiske udfordringer op og have forventninger til hinanden. At stille udfordringer op er at vise omsorg.
  • Alle elever der starter på IUC starter i en ny kontekst. Dermed får alle muligheden for at skabe nye relationer og venskaber.
Hør hvad Henrik Byager har at sige om fællesskaber i samfundet

© IUC 2024. Alle rettigheder forbeholdes.